Nieuws

28.04.2017 1,3 miljoen aan boetes door IGZ opgelegd

Uit het jaarbeeld dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gepubliceerd blijkt dat bestuurlijke boetes die de IZG oplegt meer en hoger worden. In 2016 heeft  de inspectie 1.314.000 euro aan boetes uitgeschreven. 2016 was het eerste jaar waarin de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van kracht was. De IGZ heeft hierdoor mogelijkheden gekregen om in de grijpen in raden van bestuur. Er werden in totaal 55 boetes opgelegd, variërend van 2.000 tot 250.000 euro. In 2015 werden er boetes opgelegd van in totaal 576.000 euro.

In 2016 legde de IGZ 2715 bezoeken af aan zorginstellingen, 1183 hiervan waren onaangekondigd. In totaal volgde 21 aanwijzingen, vier bevelen en stelde de IGZ twintig keer een instelling onder verscherpt toezicht.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen