Nieuws

22.11.2017 Akkoord over minder papierwerk wijkverpleging

Er zijn afspraken gemaakt over de vermindering van het papierwerk voor wijkverpleegkundigen. Vanaf volgend jaar moeten wijkverpleegkundigen al minder administratieve lasten krijgen. Dat is afgesproken tussen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en de vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders.

Tien knelpunten zijn aangewezen die moeten worden opgelost. Zo moet er bijvoorbeeld gestopt worden met het elke vijf minuten registreren van handelingen. Daarnaast moet zorginkoop gemakkelijker worden en moet er een inhaalslag gemaakt worden met digitalisering. In het voorjaar moet er een plan van aanpak zijn voor het oplossen van de tien knelpunten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen