Nieuws

10.05.2017 Amsterdamse noodhulp aan kwetsbare ouderen hapert

Het blijkt dat de zorg voor kwetsbare ouderen in Amsterdam niet altijd even goed geregeld is. Ziekenhuizen, wijkverpleging, verpleeghuizen en huisartsen werken vaak langs elkaar heen wanneer het aankomt op zorg voor kwetsbare ouderen. Zij ontvangen hierdoor niet de best mogelijke zorg en belanden vaak onnodig in het ziekenhuis.

Het gaat vooral mis wanneer er bij een thuiswonende oudere een noodsituatie ontstaat. Zorg op de juiste plek met voldoende gekwalificeerd personeel dat alle informatie met andere disciplines deelt is de ideale situatie, de werkelijkheid blijkt vaak anders te zijn. Sigra bericht daarover in het rapport Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen. Sigra heeft twee jaar geleden al de noodklok geluid over ouderen die vaak onnodig opgenomen worden in een ziekenhuis wanneer zij het thuis even niet meer redden. Dit is mede het gevolg van het beleid waardoor ouderen langer thuis moeten blijven wonen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen