Nieuws

04.07.2017 Dementiezorg voor elkaar is definitief gestart

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is definitief gestart. Diverse partijen waaronder Vilans, NIVEL en Pharos hebben op 21 juni al een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Morgen zullen de partijen voor het eerst bij elkaar komen onder leiding van de nieuwe voorzitter. Het doel van deze samenwerking is kwaliteit van leven van thuiswonenden ouderen met dementie te verbeteren. Dit willen zij doen door de zorg en ondersteuning nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld.

Diverse professionals werken mee aan dit initiatief. Zo zijn er samenwerkingsverbanden tussen ketenregiseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen