Nieuws

25.10.2017 Patiënt heeft geen toestemming nodig voor opnemen gesprek arts

Het komt steeds vaker voor dat patiënten een geluidsopname maken van hun consult met een arts. Vooral omdat zij bang zijn niet alle informatie te kunnen onthouden. Het blijkt dat niet alle artsen goed weten hoe zij daar mee om moeten gaan. Artsenfederatie KNMG heeft daarom een handleiding opgesteld waarin de haken en ogen aan het opnemen van gesprekken staat opgesomd.

Patiënten zijn bijvoorbeeld niet verplicht om toestemming te vragen om het gesprek op te nemen, al zou dat de verstandhouding wel ten goede doen. Artsen daarentegen zijn wel verplicht vooraf toestemming te vragen. De geluidsopnames mogen niet openbaar gemaakt worden door de patiënt, tenzij de arts daar toestemming voor geeft. Voor het filmen van een consult gelden strengere regels.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen