Nieuws

01.05.2014 Ordemaatregelen tegen ruziemakende huisartsen

De voorzieningsrechter heeft ordemaatregelen genomen in een gezondheidscentrum in Veldhoven, omdat er grote onenigheid is tussen huisartsen in een maatschap. Dit om verdere escalatie te voorkomen.

Bij de opening in 2012 van het gezondheidscentrum in Veldhoven zijn er afspraken gemaakt om kosten samen te dragen en inkomsten te delen binnen de maatschap. Na een klein conflict besloot een huisarts om de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen, maar wel in het zelfde gebouw praktijk te blijven houden. Hierop zou de vertrekkende huisarts structureel en moedwillig zijn tegengewerkt.

Omdat er geen afspraken contractueel zijn vastgelegd, kan de voorzieningsrechter hier juridisch gezien geen uitspraak over doen. Wel is het de collega huisartsen verboden om over het conflict mededelingen te doen in de wachtruimte van het gezondheidscentrum.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen