Nieuws

30.10.2017 Overleg over medicatie ouderen met meerdere ziekten wenselijk

Huisartsen zouden graag willen overleggen over de medicatie van ouderen met meerdere ziekten. Zij willen graag overleggen met andere huisartsen en apothekers, dat blijkt uit onderzoek van NIVEL-onderzoeker Judith Sinnige.

Het aantal ouderen neemt toe, dus ook het aantal oudere patiënten voor huisartsen. Het blijkt echter dat huisartsen niet allemaal het zelfde beleid voeren voor wat betreft het aantal geneesmiddelenvoorschriften. Om ouderen te voorzien van passende medicatie is duidelijk afbakening van de doelgroep nodig en een goede organisatie van de zorg. Overleg tussen huisartsen en apothekers zou volgens Sinnige helpen om beter inzicht te krijgen op de complexe zorg die deze ouderen nodig hebben.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen