Nieuws

17.11.2017 Twee miljoen Nederlanders krijgen zorg

In 2016 hebben 2 miljoen Nederlanders zorg ontvangen. Veelal vanwege gezondheidsproblemen en hulp bij adl. Veel mensen hebben hulp nodig bij eten en drinken aanbieden, aan- en uitkleden en hulp bij huishouden.

De zorg die werd vooral gegeven door mantelzorgers zoals kinderen, partners, buren en vrijwilligers. Meestal werd er gebruik gemaakt van publiek gefinancierde hulp en daarnaast van particuliere gefinancierde hulp.

Vooral ouderen en mensen met een lichamelijke beperking kregen zorg en ondersteuning.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen