Nieuws

13.07.2017 Zorgakkoord over meer personeel

Om de problemen in de ouderenzorg het hoofd te beiden slaan het kabinet en de werkgeversorganisaties de handen ineen. Men wil inzetten op zijinstroom werknemers uit andere sectoren en er komen meer opleidingsplaatsen en extra stageplaatsen in de zorg.

Staatssecretaris Martin van Rijn die dit bekend heeft gemaakt spreekt over een behoorlijke uitdaging in de ouderenzorg in Nederland.

Omdat Nederland in snel tempo vergrijst en de werkdruk in de zorg hoog is, komt er jaarlijks extra geld ter beschikking. Het zorgakkoord zet in op extra inhuur van personeel, uitbreiden van kleine contracten van zorgpersoneel zodat er meer handen aan het bed komen.

De afspraken zijn gemaakt met werkgevers in ziekenhuizen, de verpleeghuiszorg, de thuiszorg en met de raad voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen