Nieuws

16.10.2015 Zorgverzekering door bijna 300.000 mensen niet betaald

In vijf jaar tijd is het aantal mensen dat de zorgverzekering niet betaald met 22 procent toegenomen tot 298.000. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jongeren, mannen, mensen met lage inkomens, allochtonen, alleenstaande ouders en mensen met een uitkering vaker wanbetaler zijn dan gemiddeld. Men staat als wanbetaler te boek wanneer men minimaal zes maanden geen premie betaald.

Het blijkt dat mensen die de zorgpremie netjes betalen een inkomen heeft van gemiddeld 25.000 per jaar, bij wanbetalers is dit ongeveer 16.000 euro. 1 op de 18 mensen die minder dan 16.000  verdienen is wanbetaler. Bij mensen in de bijstand gaat het zelfs om 1 op de 7. Daarnaast blijkt dat jongere allochtonen vaker een betaalachterstand hebben dan autochtone jongeren. Onder Antillianen is het aandeel het hoogst, gevolgd door Surinamers.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen