Artikelen

19.11.2018 Zorg in kleinschalige woonzorghuizen moet volgens huisartsen vele malen beter

Huisartsen vinden dat bewoners met dementie uit kleinschalige woonvormen niet goed verzorgd worden. Daarom stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging, ook wel de LHV genoemd, dat huisartsen geen zorg meer verlenen aan patiënten uit kleinschalige woonvormen als de zorg niet op orde is. Volgens de LHV komt er door de gebrekkige zorg in de woonvormen meer zorg terecht op de schouders van huisartsen.

Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp bij Alzheimer Nederland, maakt zich zorgen; “Bewoners met dementie worden hierdoor dubbel geraakt. Juist in woonzorghuizen waar de zorg niet op orde is, trekt de huisarts zich terug.”

Bewoners van “woonzorghuizen”, bijvoorbeeld mensen in een verpleeghuis, hebben recht op 24-uurs zorg. Dat wordt ook wel de Wlz- indicatie genoemd (Wet Langdurige Zorg). Het probleem is nu dat deze “woonzorghuizen” gezien worden als zorg die thuis wordt geleverd en dan is de huisarts eindverantwoordelijk. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, herkent de signalen van de huisartsen, maar vindt niet dat patiënten geweigerd moeten worden; “Op dit moment wordt er onderzoek gedaan of de wijze waarop deze zorg betaald wordt anders moet”, aldus Minister de Jonge. 

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland pleit voor meer samenhang tussen huisartsen en specialisten in de ouderenzorg om voldoende deskundigheid in de woonzorgvormen te hebben; “Het is onbegrijpelijk dat mensen met dementie de dupe worden van discussies over wie voor welke zorg verantwoordelijk is. Voor mantelzorgers van deze mensen zorgt dit voor extra zorgen en belasting”, zo meldt Julie Meerveld. De Dementiemonitor 2018 toont aan dat ongeveer 1 op de 10 mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling zich zwaar of zelfs overbelast voelt. Daarnaast geven de participerende mantelzorgers aan dat er vaak onvoldoende (vast) personeel beschikbaar is. Hierdoor is de werkdruk van de mantelzorgers hoog en zijn ze bang voor een sociaal isolement.

Alzheimer Nederland vraagt Minister de Jonge (VWS) om op korte termijn duidelijkheid te geven over de structurele oplossingen voor (kleinschalige) woonzorghuizen.

Auteur: ZorgGids Nederland


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen