Nieuws

28.06.2018 Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Hoe bied je ouderen met psychiatrische problemen een goed thuis? Deze vraag staat centraal tijdens de vijfde editie van de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis op 8 oktober 2018 in De Werelt in Lunteren.

Steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd.

De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de specialisten, (locatie)managers en beleidsmakers.

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen.

Door de verschillen in psychiatrische en persoonlijke problematiek, is het moeilijk om algemene ondersteuning en zorg te organiseren. Zorg voor deze kwetsbare doelgroep vraagt dan ook om een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening.

Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe zorg het hoofd te bieden?

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. Het programma biedt zowel voor zorgprofessionals, paramedici als voor (locatie)managers en beleidsmakers inzicht en kennis, waarbij de deelnemers vooral worden uitgedaagd om van elkaar te leren.

Bron:Het complete programma vind je terug op: www.studiearena.nl.


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen