Nieuws

17.11.2020 Zorgwekkend personeelstekort in de zorg: meer dan 15.000 verpleegkundigen te weinig in 2022

Personeelstekorten in de zorg; er is al langer sprake van dit probleem. En sinds de eerste besmetting van het coronavirus in februari is dit probleem alleen maar verder toegenomen. Daarom presenteerde minister van Ark (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgelopen maandag de nieuwe prognoses voor 2022 en 2030. De commissie “Werken in de zorg” geeft aanbevelingen om de personeelstekorten in de zorgsector terug te dringen. Dat is noodzakelijk, aangezien corona de kop op blijft steken.

De personeelstekorten worden berekend door ABF Research en Prismant. Zij gaan uit van verschillende scenario´s, waarvan “Corona basis” en “Corona tweede golf” de belangrijkste zijn. Bij “Corona tweede golf” zal de druk op de zorg hoger zijn, omdat er beperkende maatregelen en maatschappelijke effecten zijn, waaronder werkloosheid en vereenzaming. Mocht dit scenario werkelijkheid worden, dan is het tekort aan zorgpersoneel hoger in 2022 en lager in 2030, door hogere sterfte. Momenteel ligt de situatie tussen deze twee scenario´s in.

Cijfers

Naar schatting zijn er in 2022 15.300 verpleegkundigen te weinig bij “Corona basis” en 18.900 bij “Corona tweede golf.” Voor 2030 wordt een tekort van 26.500 verpleegkundigen verwacht bij “Corona basis” en 21.500 bij “Corona tweede golf.” In totaal wordt er een tekort verwacht van 56.300 zorgverleners in 2022 bij “Corona basis” en 78.300 zorgverleners bij “Corona tweede golf.” De cijfers voor de totale zorgsector in 2030 zijn zorgwekkend; bij “Corona basis” maar liefst 129.100 zorgverleners te weinig en in 2030 102.600 zorgverleners.

Tevens is er een gespecificeerde toelichting van de verwachte tekorten. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende divisies in de zorg.

Voor 2022 gelden de volgende cijfers;

Bij scenario “Corona basis”
Tekort aan mbo-verpleegkundigen: 9.300
Tekort aan hbo-verpleegkundigen: 6.000 (inclusief verloskundigen)
Tekort algemene ziekenhuizen en andere medisch specialistische zorg: 6.400
Tekort umc’s: 2.200
Tekort thuiszorg: 8.500

Bij scenario “Corona tweede golf”
Tekort aan mbo-verpleegkundigen: 11.700
Tekort aan hbo-verpleegkundigen: 7.200 (inclusief verloskundigen)
Tekort algemene ziekenhuizen en andere medisch specialistische zorg: 8.600
Tekort umc’s: 3.100
Tekort thuiszorg: 12.200

Voor 2030 gelden de volgende cijfers;

Bij scenario “Corona basis”
Tekort aan mbo-verpleegkundigen: 17.700
Tekort aan hbo-verpleegkundigen: 8.300 (inclusief verloskundigen)
Tekort algemene ziekenhuizen en andere medisch specialistische zorg: 16.900
Tekort umc’s: 2.200
Tekort thuiszorg: 19.400

Bij scenario “Corona tweede golf”
Tekort aan mbo-verpleegkundigen: 14.500
Tekort aan hbo-verpleegkundigen: 7.000 (inclusief verloskundigen)
Tekort algemene ziekenhuizen en andere medisch specialistische zorg: 14.100
Tekort umc’s: 3.100
Tekort thuiszorg: 15.600

Extra Handen beter benutten

De commissie “Werken in de Zorg” geeft advies om de personeelstekorten te verminderen. Zij geven bijvoorbeeld aan dat “Extra Handen voor de zorg” beter benut kan worden; “De pool van potentiële medewerkers die is ontstaan is bij lange na niet volledig benut. Kijk (opnieuw) naar hen die interesse toonden om te zien wie inzetbaar is, of op afzienbare termijn inzetbaar te maken is”, zo meldt de commissie.

De commissie benadrukt het harde werken van zorgverleners door de vergelijking met topsport; “Faciliteer ze optimaal om hun professie uit te voeren, organiseer professionele autonomie.” Bovendien zouden ze meer hersteltijd moeten krijgen en meer invloed op werktijden en roostering. De commissie staat achter de stelling van Chief Nursing Officer Bianca Buurman om verpleegkundigen al bij de start van zorgbeleid maken aan tafel te laten zitten.

Auteur: redactie


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. de Jongh, Amstelveen